نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی  ایران در ولایت بلخ مزار شریف افغانستان

۱۱ الی ۱۴ آبان ماه ( عقرب ) ۱۳۹۸